1 Mona St, Bankstown NSW 2200

Phone: (02) 8760 7900

Fax: (02) 8760 7900

Email: info@matildanews.com

GIỚI THIỆU

Truyền thông bằng ngôn ngữ Mẹ Đẻ là nhu cầu tự nhiên và chính đáng của các cộng đồng sắc tộc trong xã hội đa văn hoá Úc Đại Lợi.

Đã 40 năm định cư tại Úc, Cộng đồng người Việt đã ngày một lớn mạnh, và là một cộng đồng sắc tộc quan trọng có nhiều đóng góp cho sự hưng thịnh của nước Úc.

Đáp ứng với nhu cầu nói trên và theo trào lưu toàn cầu hoá, đặc biệt về lãnh vực truyền thông. Matilda News đã ra đời nhằm mục đích cung cấp những tin tức trung thực, cập nhật, và bổ ích, tới toàn thể quý đồng hương tại Úc Châu và trên khắp thế giới, đồng thời khẳng định được tiếng nói và sự ảnh hưởng của truyền thông sắc tộc lên truyền thông thế giới để tiếng nói của người Việt Nam được thế giới lắng nghe, và tôn trọng.

Chúng tôi có thể tự hào Matilda News là công ty truyền thông Việt Ngữ đầu tiên và duy nhất của người Viêt tại Úc Châu gồm đủ 4 lãnh vực truyền thông mà thế giới hiện nay đang sử dụng, để đáp ứng nhu cầu không thể thiếu của mọi người trong xã hội đương đại.

sbtn dài            SBTN Úc Châu

             Saigon Broadcasting Television Network

                                                                                  VATV

                                                                                      Vietnamese Australian Television

logo tdtb           Tự Do Thời Báo

           The Liberty Times Newspaper

                                                                                      Tự Do Radio

                                                                                         The Liberty Radio

Là một công ty truyền thông Việt Ngữ trong cộng đồng tỵ nạn Việt Nam, sống dưới xã hội Tự Do, Dân Chủ Úc Đại Lợi. Matilda News sẽ là phương tiện để duy trì bản chất cao đẹp công bằng, tự do, dân chủ mà nước Úc đã thể hiện từ ngày lập quốc.

Matilda News tin tưởng rằng, với quy mô là một công ty truyền thông đúng nghĩa được trang bị bởi những phương tiện tân tiến nhất, với chủ trương và mục tiêu rõ ràng– Matilda News hy vọng sẽ được quý vị ủng hộ.